Wijsbegeerte

De universitaire studie Wijsbegeerte, op sommige universiteiten ook wel Filosofie genoemd, leert je kritische nadenken over levensbeschouwelijke kwesties en je eigen filosofie te vormen. Een filosoof is voortdurend bezig met het analyseren van bepaalde begrippen en met nadenken over actuele zaken. Een filosoof stelt vragen als ‘Wat is ‘zijn’?’ en ‘Wat is rechtvaardigheid?’. Je leert kritisch, analytisch en logisch nadenken tijdens de studie en filosofeert onder andere over taal, geschiedenis en recht. Vaak hebben de redenaties van een filosoof een hoog abstractieniveau.

Je wordt toegelaten tot de studie met elk vwo diploma. Een goede beheersing van het Engels en het Duits is echter erg handig. Naast vakken als geschiedenis van de wijsbegeerte, epistemologie, ethiek en metafysica krijg je ook veel vakken gericht op vaardigheden. Voor een toekomstig filosoof is het bijvoorbeeld belangrijk om zowel mondeling als schriftelijk de eigen redenaties te kunnen presenteren.