Biomedische technologie

Bij de universitaire studie Biomedische Technologie leer je technische kennis inzetten voor de gezondheidszorg. Je ontwikkelt nieuwe technologieën voor de medische wereld. Denk bijvoorbeeld aan een MRI-scan, revalidatierobots of kunstorganen.

Menselijk lichaam

Je doet onder meer kennis op over biologie, medische wetenschap en informatietechnologie. Je krijgt vakken als chemie, fysica en materiaalkunde. Om tot oplossing en nieuwe toepassingen te komen moet je veel weten over het menselijk lichaam en technische toepassingen. Praktisch nut speelt dus een grote rol in deze studie. Je krijgt dan ook veel met practica en projecten te maken. Uiteindelijk kun jij je specialiseren in bijvoorbeeld biomedische systeem- en informatietechnologie of biologische materialen en structuren. Je wordt direct toegelaten met het vwo-profiel Natuur en Techniek. Toelating met Natuur en Gezondheid is ook mogelijk als je de vakken wiskunde B en natuurkunde hebt gevolgd.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing