Environmental Sciences

De vervuiling van de afgelopen jaren heeft negatieve effecten gehad op mens, plant en dier. In de studie Environmental Sciences leer je vervuilingproblemen te signaleren, te onderzoeken en op te lossen. Het eerste jaar begin je met het vak inleiding omgevingswetenschappen. Je krijgt daarnaast ook inleidende vakken water, atmosfeer en bodem. In dit jaar moet je deze kennis toepassen op een concreet milieuvraagstuk. Ook krijg je vakken als scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde en statistiek. Je leert ook wat sociologie, economie en recht bijdragen aan de milieukunde. In het tweede jaar krijg je algemene milieuvakken als luchtkwaliteit, milieutechnologie en toxicologie. Vanaf dit jaar worden deze vakken allemaal in het Engels gegeven. Halverwege dit jaar kies je vakken die behoren bij een van de volgende specialisaties: milieusysteemanalyse, milieubeleid en –management of milieutechnologie. Ook kun je enkele vakken vrij kiezen. In een afsluitend onderzoek pas je al je kennis en vaardigheden toe. Je sluit je studie af met het schrijven van een scriptie.