Life Science and Technology

Bij de studie Life Science and Technology leer je biologie, farmacie, natuurkunde, scheikunde en techniek te combineren. Met de kennis van de gecombineerde velden probeer jij tot nieuwe inzichten te komen om mensen gezonder te maken. Denk hierbij aan nieuwe organen, hartkleppen, onderzoek naar wat welke stofjes in je hoofd precies doen en hoe biomoleculen op elkaar reageren. Het kan per instelling verschillen in welke taal de opleiding wordt aangeboden.

Eerste jaar

In het eerste jaar krijg je les in vakken als biochemie, genetica, diversiteit en anatomie.

Toelatingseisen

Je wordt meteen toegelaten tot deze studie met het vwo-profiel Natuur & Techniek. Met de andere profielen kun je ook toegelaten worden, mits je natuurkunde, scheikunde en wiskunde B in je pakket hebt.