Archeologie

Bij de studie Archeologie duik je in de wereld van het verleden. Je onderzoekt menselijke samenlevingen van vroeger aan de hand van wat je aantreft in de bodem. Je bestudeert menselijke skeletten, aardewerk, plantenresten en leert alles over verkleuringen van grond. Je leert hoe je een opgraving uitvoert en leert gevonden resten te dateren. Je krijgt niet alleen te maken met geschiedenis, maar bijvoorbeeld ook met geografie, biologie en bodemkunde. Je krijgt vakken als aardwetenschappen, maritieme archeologie, culturele antropologie en dateringsmethoden. Tijdens de studie voer je verschillende malen veldwerk uit, waarbij je daadwerkelijk zelf opgravingen verricht. Je verdiept je onder andere in de wereld van de klassieke oudheid en in de archeologie van Nederland. In de loop van de studie kun je je meestal specialiseren.