Nederlandse taal en cultuur

De studie Nederlandse Taal en Cultuur benadert het Nederlands vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken. Ook als Nederlands jouw moedertaal is, valt er nog genoeg te leren. Je bestudeert de geschiedenis van het Nederlands en de bijbehorende literatuur. Daarnaast ga je in op taalstructuur en taalontwikkeling. Het helder schrijven en spreken van het Nederlands is een belangrijk onderdeel van de studie. Je hebt oog voor actuele ontwikkelingen binnen de taal.

Je wordt toegelaten tot deze studie met elk vwo eindexamenprofiel. Op de middelbare school heb je waarschijnlijk al een fascinatie voor (vreemde) talen en een grote interesse voor literatuur en geschiedenis. Tijdens de studie Nederlands ga je dieper op de taal in, bij vakken als taalkunde en taalanalyse. Andere vakken gaan meer over geschiedenis, cultuur en literatuur, zoals letterkunde van de middeleeuwen, jeugdliteratuur en moderne literatuur. De bachelor fase wordt afgesloten met een scriptie.