Sociale geografie en planologie

Bij de universitaire studie Sociale Geografie en Planologie wordt gekeken naar de inrichting van ‘ruimte’. Hoe kunnen mensen in Nederland het beste omgaan met de beperkte ruimte? Je kijkt naar bestaande gebouwen, infrastructuur en openbare ruimte in relatie tot de organisatie van de samenleving. Je kijkt naar bestaande problemen en zoekt naar oplossingen. Je bent toekomstgericht en vraagt je af hoe Nederland en de wereld er over 50 jaar uit zien. Vragen waar een sociaal geograaf of een planoloog zich mee bezig houdt zijn: Hoe kun je de vorming van achterstandswijken in een stad tegengaan? Wat zijn de effecten van globalisering op de welvaartsverdeling in de wereld? Wat is het effect van een toenemende mobiliteit op migratie? Vaak kies je na het eerste jaar om je te specialiseren in de sociale geografie of toch de planologie.

Je kunt met elk vwo eindexamenprofiel tot deze studie worden toegelaten. Als je vakken als aardrijkskunde, maatschappijleer en economie leuk vond op de middelbare school, is de kans groot dat je deze studie ook interessant zult vinden. Tijdens de bachelor doe je veel algemene theoretische kennis op over sociale geografie en ruimtelijke ordening, met bijvoorbeeld vakken als demografie, stedelijke planologie, plattelandsinrichting, migratie en economische geografie. Ook word je getraind om later goed in de praktijk te kunnen functioneren, door middel van vakken gericht op schrijf-, gespreks- en presentatievaardigheden. De bachelor wordt afgesloten met een eigen onderzoekje.