Biologie

De studie Biologie gaat over alles wat leeft in onze omgeving. Denk hierbij aan mensen, planten en dieren, maar ook aan micro-organismen en moleculen. Daarnaast komen thema’s als erfelijkheid, genetica, evolutie en biodiversiteit aan bod. In deze studie doe je onderzoek in het lab en in het veld, en maak je tegelijkertijd gebruik van statistiek en data-analyse. De kennis die je opdoet kan je gebruiken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Denk hierbij aan hoe we de natuur en het milieu leefbaar kunnen houden of hoe we bepaalde ziekten kunnen bestrijden in de toekomst. In de studie biologie ben je ook bezig met wiskunde, natuurkunde en scheikunde.