Technische informatica

Bij de universitaire studie Technische Informatica richt je je op het ontwikkelen en toepassen van computersystemen. Over het algemeen hebben deze systemen betrekking op gegevensverwerking en opslag. Je bestudeert navigatiesystemen, harde schijven, chatprogramma’s en bijvoorbeeld iphones. De studie is zeer praktijkgericht; er wordt continu gekeken naar wat ontwikkelingen in de praktijk kunnen betekenen. Je zorgt ervoor dat de toepassingen optimaal kunnen functioneren in de praktijk. Tijdens de studie krijg je vakken als wiskunde, programmatuur en kennistechnologie.

Je bent toelaatbaar tot deze studie met een vwo profiel Natuur en techniek of een van de overige profielen met wiskunde B als extra vak. Wiskunde en ruimtelijk inzicht is erg belangrijk binnen deze studie, omdat je je veel bezig houdt met ontwerpen en de technische aspecten van informatica.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing