Technische wiskunde

De universitaire studie Technische Wiskunde is gericht op het vergaren van wiskundige kennis en de praktische toepassing ervan. Je leert hoe je technische problemen op een wiskundig analytische manier kunt beschrijven en ook hoe je deze op een wiskundige manier kunt oplossen. Technische wiskunde kun je op allerlei gebieden toepassen, denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van het weer, autotechniek en de luchtvaart. Tijdens de studie wordt voortdurend gevraagd om jouw wiskundige kennis in te zetten voor het oplossen van praktische vraagstukken. Je krijgt vakken als algebra, mathematische fysica en ICT.

Je bent toelaatbaar tot deze studie wanneer je een vwo natuurprofiel met wiskunde B hebt gedaan. Ook studenten die een maatschappijprofiel gedaan hebben met wiskunde B zijn toelaatbaar. Interesse in vakken als natuurkunde en scheikunde is gewenst, maar niet vereist.