Wiskunde

Tijdens de studie Wiskunde bestudeer je abstracte objecten en de relatie tussen deze objecten. Je maakt berekeningen met behulp van wiskundige modellen en formules. Je krijgt een stevige theoretische basis aan abstracte kennis. Maar er is ook zeker aandacht voor de toepassing van deze kennis in de praktijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je vraagstukken uit de economie, de industrie of de financiële wereld kunt omzetten naar abstracte modellen.

Je kunt de studie Wiskunde gaan volgen als je op de middelbare school het profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid met wiskunde B hebt gevolgd. Je bent uiteraard een groot liefhebber van de exacte wetenschappen en deinst er niet voor terug met abstracte materie bezig te zijn. Tijdens de studie krijg je vakken als algebra, differentiaalvergelijking, kansrekening en wiskundig modelleren. Het is mogelijk om keuzevakken te volgen op het gebied van bijvoorbeeld natuurkunde of econometrie.