Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

De studie Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volg je naast een andere universitaire studie. Zo kun je je andere studie verdiepen met filosofische en wijsgerige inzichten. Na het behalen van je propedeuse kun je Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied volgen. Tijdens de bachelorperiode van je hoofdstudie volg je één jaar filosofievakken en vervolgens nog een jaar tijdens je master. Je vakken gaan onder andere over ethiek, geschiedenis van de filosofie en redeneren.