Een arts is de verzamelnaam voor verschillende geneeskundige beroepen zoals huisartsen, ziekenhuisspecialisten, verpleeghuisartsen, bedrijfsartsen, sportartsen, verzekeringsartsen, jeugdartsen (vroeger schoolarts), wetenschappelijk onderzoeksartsen tot medische milieukundigen. In Nederland is arts een beschermde titel, die pas kan worden verkregen na het succesvol afronden van de universitaire opleiding Geneeskunde en het afleggen van het artsexamen. Verwante beroepen zijn tandarts, dierenarts en biomedisch wetenschapper.

Als je arts wilt worden moet je op VWO niveau het profiel Natuur en Gezondheid hebben met natuurkunde of Natuur en Techniek met biologie. Met een eindexamencijfer van 8 of hoger word je, mits het juiste profiel en vakkenpakket, automatisch toegelaten tot de studie en anders moet je loten, waarbij je kansen afhankelijk zijn van de hoogte van je eindcijfer. Geneeskunde is een populaire studie en zonder hoge cijfers zijn je kansen om ingeloot te worden aanzienlijk minder.

De opleiding geneeskunde duurt in Nederland zes jaar. In het laatste deel van je studie loop je stage (coschappen) waar je als coassistent altijd onder toezicht van een medisch specialist, diagnoses mag gaan stellen en behandelingen kunt gaan toepassen. Na het vervullen van deze stages en het afleggen van het artsexamen ben je basisarts. De meeste basisartsen studeren verder voor medisch specialist zoals bv. huisarts, internist, chirurg, cardioloog, oogarts en tientallen andere specialisaties.

Als afgestudeerd basisarts kun je verder in opleiding voor een bepaald medisch specialisme, bijvoorbeeld internist of psychiater. Je kunt ook in opleiding voor huisarts of sociaal geneeskundige (bijvoorbeeld bedrijfsarts, jeugdarts of verzekeringsarts). Je moet solliciteren naar een specialistenopleiding en het lukt zeker niet iedereen om een opleidingsplaats te bemachtigen. Veel beginnende artsen werken eerst om ervaring op te doen voordat ze solliciteren voor een huisartsen- of specialistenopleiding.

Arts