Terug naar het nieuwsoverzicht

Laat je bij je profielwerkstuk helpen door een hogeschool of universiteit


Tomas Olij (16) had in 4-havo geen idee welk onderwerp hij moest kiezen voor zijn profielwerkstuk. Een groepje scholieren kon op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) terecht om daar een onderzoek te doen. Tomas meldde zich aan en werd geselecteerd. “Ik had anders niet geweten waar ik moest beginnen.”

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs. Het onderwerp van het uitgebreide werkstuk heeft te maken met het gekozen profiel. Leerlingen moeten er minimaal 80 uur aan werken. Het cijfer telt mee voor het eindexamen. Leerlingen kunnen zelf een onderwerp verzinnen, maar mogen zich ook laten helpen door hogescholen en universiteiten.

Tomas onderzocht met een aantal andere leerlingen van het GSG Guido de Brès in Amersfoort de samenhang tussen eetgewoonten en de emotionele gesteldheid van scholieren. “We maakten enquêtes om op onze school te verspreiden; we interviewden een deskundige en zochten informatie op internet en in de bibliotheek. We moesten alles zelf uitvoeren, maar we kregen hulp bij de opzet van het onderzoek, het opstellen van de enquêtes en bij het analyseren van de gegevens.” Enkele conclusies: als meisjes somber zijn eten ze meer chocolade en van stress gaan scholieren vet eten, want dat geeft een goed gevoel.

De leerlingen werden begeleid door tweedejaarsstudenten van de CHE. Leonie van Ark bijvoorbeeld begeleidde een groepje schoolgenoten van Tomas. “Het voordeel is dat wij wat dichter bij de scholieren staan dan de docenten. Dat is laagdrempeliger voor scholieren.” Ze vond het leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen aan het werk gingen. “Alleen de communicatie onderling verliep in het begin wat stroef.”

Dat herkent 6-vwo-scholier Franca Somers van het Augustinianum in Eindhoven. “Wij zaten soms apart van elkaar hetzelfde te doen.” Onderling afstemmen is een kunst. Franca bedacht met twee vriendinnen het onderwerp ‘de milieuvriendelijke elektrische fiets’. Het groepje onderzocht dat deze fiets het beste op zonne-energie werkt. Maar toen ze wilden uitrekenen hoe groot de panelen moesten zijn, kwamen ze er niet uit. Ze vroegen hulp bij de Profielwinkel van de TU Eindhoven en kregen hulp van twee docenten werktuigbouwkunde. “Zo konden we berekenen dat je het beste een aparte fietsenstalling met zonnepanelen kunt bouwen om de fietsen allemaal tegelijk op te laden.” Het profielwerkstuk heeft Franca geholpen haar studiekeuze te bepalen. “Ik vond het zo leuk dat ik volgend jaar werktuigbouwkunde ga studeren aan de TU Eindhoven.” Maar eerst wacht het eindexamen komende week.

Weet jij al hoe jij je profielwerkstuk aanpakt? Veel hogescholen en universiteiten kunnen je daarbij helpen. Bijvoorbeeld door online pws-coaches en het organiseren van profielwerkstukdagen en workshops. Daarin leer je hoe je een onderzoeksvraag formuleert, informatie verzamelt, een onderzoeksverslag schrijft en hoe je dit presenteert. Kortom: studenten en docenten helpen jou graag!