De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is een levensbeschouwelijke universiteit voor theologie, gevestigd in Amsterdam en Groningen. De PThU staat voor gedegen en relevant theologisch onderwijs en onderzoek naar ontwikkelingen in geloof, kerk en wereldchristendom. Zij doet haar werk vanuit een sterke verbondenheid met de kerk en een fascinatie voor wat geloof met mensen doet - het eigen geloof van haar medewerkers en studenten nadrukkelijk inbegrepen. De PThU staat voor een geëngageerde wetenschappelijke theologiebeoefening met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de protestants-christelijke traditie. Daarbij wordt het kader gevormd door actuele kerkelijke en maatschappelijke relevantie, grondige kennis en verwerking van de bronnen en respect voor de traditie. De Protestantse Theologische Universiteit heeft een jarenlange ervaring met het opleiden van predikanten. De PThU biedt de door de Protestantse Kerk in Nederland erkende ambtssopleidingen tot gemeentepredikant en tot predikant geestelijk verzorger aan en verzorgt daarnaast de nascholing van predikanten en kerkelijk werkers.