Op 1 januari 2005 ontstond er een nieuwe organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland: Driestar educatief. De nieuwe organisatie blijft vasthouden aan de oorspronkelijke betekenis die de oprichters met de naam Driestar tot uitdrukking wilde brengen: de instelling bevindt zich in het midden van kerk, gezin en maatschappij.