4 mrt 2020

Proefstudeerdag Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek Amsterdam
Hogeschool Inholland

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Tijdens het proefstuderen maak je door middel van een kort programma kennis met drie verschillende opleidingen; Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Biotechnologie en Chemie.

Bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek word je opgeleid tot researchmedewerker op een bio-research of diagnostisch laboratorium. Centraal staat de biologie zoals die aangeduid wordt met ‘Life Sciences’.

Biotechnologie leidt op tot professional in het werkveld waar zowel onderzoek als ontwikkeling centraal staan. Hierbij gaat het vaak om de koppeling tussen kennis van levende organismen en technische toepassingen om voor de mens bruikbare producten te maken, met de focus op groene biotechnologie.

Bij de opleiding Chemie worden studenten opgeleid tot algemeen chemicus met daarbij twee specialisatie terreinen: analytische chemie en polymeerchemie. Aangezien deze studies een gemeenschappelijk propedeusejaar hebben, is er ook een gemeenschappelijk proefstudeermoment.

Het onderwerp van proefstuderen is zo gekozen dat je een goed beeld krijgt van alle drie de opleidingen. Alle drie de opleidingen leiden op tot professionals die vanuit hun experimentele en theoretische expertise, en met laboratoriumtechniek als gereedschap, een bijdrage kunnen leveren aan laboratoriumonderzoek.

Tijdens het proefstuderen krijg je in vogelvlucht een aantal aspecten te zien van onze studie. De avond begint met een kort hoorcollege gevolgd door een werkcollege. Tijdens het hoorcollege krijg je wat informatie en tijdens het werkcollege ga je die informatie bewerken. Daarna gaan we naar het laboratorium, om een experiment uit te voeren.

Klik hier om je voor de open dag aan te melden

Meer informatie

Lees meer over deze voorlichtingsactiviteit op de site van Hogeschool Inholland.

Adres(sen)

Laboratoria (Agri, Food & Life Sciences)
Naaldwijkstraat 45
1059 GJ Amsterdam

Deze voorlichtingsactiviteit geldt voor de volgende opleidingen:

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Naar de open dagen van Hogeschool Inholland
Bekijk de opleidingen van Hogeschool Inholland