Hbo
Voltijd Deeltijd
48 maanden

De (internationale) paardensector ontwikkelt snel en er gaat veel kennis en geld in om. Daarom is het een sector die experts nodig heeft die én verstand van zaken hebben én deze kennis op een goede manier over weten te dragen. Denk hierbij aan adviseurs, docenten op het vmbo of mbo en instructeurs. De studie Docent en kennismanager Paardensector leidt hiervoor op. Ben jij die toekomstige expert?

Jij hebt een passie voor paarden en de hippische sector en wilt hier graag je beroep van maken. Dat kan met deze 4-jarige hbo-bachelorstudie. Tijdens de studie verdiep je je in het paard, de relatie tussen mens en paard en in de hippische sector. Zo leer je hoe paarden goed getraind worden, welke voeding ze nodig hebben of hoe je een hippisch evenement organiseert. Tegelijkertijd leer je hoe je die kennis kunt delen met anderen – vakgenoten of leerlingen/studenten. Zo draag jij bij aan de professionalisering van de paardensector. Een belangrijk deel van je opleiding staat in het teken van 'leren hoe mensen leren'. Je leert dan ook niet alleen veel over paarden, maar ook om deze informatie op een duidelijke en creatieve manier met andere te delen.

In eerste instantie is Docent en kennismanager Paardensector een groene lerarenopleiding en word je opgeleid tot docent vmbo, waarbij je bevoegd bent om les te geven in een vak als de Paardenklas – wat gaat van paardrijden tot verzorging, maar ook algemenere groene vakken als Biologie of het Houden van dieren. Daarnaast mag je op het mbo lesgeven, denk hierbij aan vakken als Paardensport, Paardenhouderij of Dierverzorging. Tenslotte word je opgeleid tot wat bij Aeres Hogeschool Wageningen een ‘kennismanager’ genoemd wordt. Als kennismanager kun je gaan werken in educatieve functies in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. In principe zijn dit alle functies die te maken hebben met communicatie en voorlichting en waarbij paarden en de paardensector centraal staan.

Paardensector is één van de negen studierichtingen van de opleiding Docent en kennismanager Groene sector. Deze unieke groene docentenopleidin biedt goede baankansen en wordt alleen bij Aeres Hogeschool in Wageningen aangeboden. Gedurende je studie werk je aan het verder ontwikkelen van je eigen rijniveau. Ook is het de enige hbo-studie in Nederland die de mogelijkheid biedt om tegelijkertijd het ORUN-instructeursdiploma te behalen. Er is een actieve studievereniging die (buitenlandse) excursies en projectdagen/-weken organiseert en buitenlandstages worden gestimuleerd.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Aeres Hogeschool