Wo
Voltijd
36 maanden
Let op: Instellingsfixus
Voor deze opleiding geldt een selectieprocedure.

Politicologie is een brede studie met veel diepgang. Je bestudeert politieke vraagstukken op lokaal, nationaal en internationaal niveau, vanuit verschillende invalshoeken.

Politicologie aan de Universiteit Leiden heeft 3 specialisaties waar jij je als Nederlandse scholier voor kunt inschrijven:

  • Politicologie (in Leiden)
  • Internationale Politiek (in Leiden)
  • International Relations and Organisations (Engelstalig en in Den Haag).

Je krijgt les van gerenommeerde, betrokken docenten. In Leiden vind je een echte studentenstad met volop mogelijkheden om je te ontwikkelen en ontspannen.

Politiek raakt ons allemaal

Politiek gaat, kort gezegd, over de vraag wie wat krijgt, wanneer en waarom. Als politicoloog wil je weten wie beslist, waarover en waarom, wie of wat daarop van invloed is, hoe de besluitvorming verloopt en wat de gevolgen ervan zijn. Je wilt begrijpen hoe machtsrelaties en instituties werken, op lokaal, landelijk, regionaal en mondiaal niveau. Je zoekt naar inzichten die ertoe doen: politiek raakt het leven van ons allemaal.

Wat leer je bij Politicologie?

Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, burgeroorlogen of lobbypraktijken. Je leert naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken met de analytische blik van een wetenschapper. Je leert hoe je zelfstandig onderzoek doet en hoe je jouw bevindingen mondeling en schriftelijk presenteert. De studie Politicologie biedt je zo een brede, gedegen academische vorming.

Wil je meer weten over Politicologie of de specialisaties? Universiteit Leiden organiseert regelmatig webinars met mini-colleges, vragen van studenten en meer! Kijk snel bij de open dagen wanneer je gratis kunt meedoen! En vergeet niet deze opleiding op te slaan in je bewaarmap!


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Universiteit Leiden