Hbo
Voltijd
48 maanden

Als vaktherapeut maak je mensen sterker. Beeldende kunst, muziek of spraak en drama zijn daarbij je gereedschap. Direct bij de start van de opleiding kies je voor één van deze drie richtingen. Bij Beeldende therapie werk je met kleur en vorm in schilderingen, tekeningen of boetseerwerken. Kies je voor Muziektherapie, dan leer je klank, ritme, en harmonie in te zetten bij de therapie. Bij Spraak- en dramatherapie staan woord, gebaar en beweging centraal.