Hbo
Voltijd Deeltijd
48 maanden

Zie jij jouw toekomst in de tuin- of akkerbouwsector? Wil je alles leren over thema’s als teelt, gewasbescherming, bodem, bemesting, precisielandbouw en veredeling? Wil je andere ondernemers adviseren hoe ze een optimaal rendement kunnen behalen of wil je weten hoe je op de beste manier je product kunt vermarkten? Dat leer je tijdens de studie Tuinbouw & Akkerbouw.

Tijdens de vierjarige bachelor studie doe je kennis op en kom je met allerlei vraagstukken in aanraking, als: hoe richt je een bouwplan in, met behoud van bodemvruchtbaarheid en maximaal rendement? Welke alternatieve teeltsystemen in de kas zijn er mogelijk voor de teelt op substraat? In het tweede jaar van de studie kun je voor een aantal vakken de keuze maken voor akkerbouw of tuinbouw. Voor het derde jaar kun je kiezen voor het Nederlandstalige programma met meer een akkerbouw focus of het internationale Engelstalige tuinbouwprogramma (International Horticulture & Management).

De hogeschool heeft op loopafstand een prachtig praktijkbedrijf met onder meer een akkerbouwbedrijf. Op het bedrijf is ruimte om te leren, te experimenteren en te demonstreren. Er is ook een eigen OnderwijsLeerKavel van 15 hectare waar studenten van diverse studies praktijk gerelateerde problemen met betrekking tot gewas, bodem, water en techniek kunnen analyseren. Met deze ervaringen ben je straks van waarde op de arbeidsmarkt. Er worden steeds meer hoog opgeleide bedrijfsopvolgers en adviseurs gevraagd die midden in de maatschappij staan en binding hebben met de sector.

Onder de opleiding Tuinbouw & Akkerbouw valt ook de studie Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw. Kies je voor laatstgenoemde studie dan leren we jou hoe een bedrijf teelttechnisch en financieel functioneert en hoe je zelf een agrarisch bedrijf succesvol kunt maken. De studie Agrarisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw kun je als associate degree en bachelor volgen.


Voor informatie over deze opleiding verwijzen wij door naar de website van Aeres Hogeschool