Ad Facility Management

Tijdens de Ad Facility Management houd je je bezig met allerlei zaken die de faciliteiten binnen bedrijven en instellingen beïnvloeden. Je werkt aan thema’s als huisvesting, inkoop en leiding geven. Je herkent problemen binnen bedrijven en organisaties en bent bekend met de oplossingen zodat je de juiste producten of diensten in kunt zetten. Zo kun je het mogelijk maken dat een organisatie zo soepel mogelijk functioneert. Je werkt twee jaar aan je vakken en projecten en behaalt dan een Associate degree, wat tussen een mbo- en hbo-diploma in zit. Daarnaast is het de bedoeling dat je al een baan op mbo-niveau hebt zodat je wat je leert meteen in de praktijk kunt brengen.