Oude culturen van de mediterrane wereld

In deze studie staan de oude culturen van de mediterrane wereld centraal. Je bestudeert met name Egypte, Mesopotamië (het gebied tussen de rivieren de Eufraat en de Tigris), Anatolië en de wereld van de Bijbel. Je krijgt vakken over de geschiedenis, religie en kunst van deze gebieden. Ook krijg je een of meerdere talen en vreemde schriften (bijvoorbeeld Grieks schrift, hiërogliefen of spijkerschrift) om de bronnen van de oude mediterrane wereld te kunnen bestuderen. Ook materiële bronnen zoals voorwerpen gevonden bij archeologische opgravingen leer je bestuderen om deze culturen beter te kunnen begrijpen. Je ontwikkelt een brede kennis van deze talen en culturen en de vaardigheden om onderzoek te doen met verschillende soorten bronnen. Je kunt je breed blijven oriënteren of je tijdens je studie specialiseren op één van deze gebieden.