Theologie

In de studie Theologie ligt de nadruk op de protestantse theologie in combinatie met de maatschappelijke en culturele context. Je krijgt vakken over protestants-christelijke theologie; exegese van de bijbel; Grieks en Hebreeuws, de talen waarin de bijbel geschreven zijn; kerkgeschiedenis en vakken over de cultuur en ideeënwereld in de tijd van de bijbel. Ook andere godsdiensten en vakken met betrekking tot de moderne samenleving, academische vorming en bijvoorbeeld ethiek komen aan de orde. Een kritische houding en bereidheid tot een dialoog met mensen in de huidige samenleving en met verschillende culturele achtergronden is belangrijk in deze studie.
Je kunt de studie Theologie beginnen met een afgeronde vwo-opleiding. Alle profielen geven toegang. Je hoeft dus geen Grieks en Latijn te hebben gevolgd. Wel is het handig om goed Duits te beheersen in verband met de studieliteratuur.