Biomedical Sciences

Tijdens de studie Biomedical Sciences leer je over de menselijke biologie en hoe je deze kennis in wetenschappelijk onderzoek kunt toepassen op medische vraagstukken rond gezondheid en ziekte. Zo doe je wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en verloop van ziektes en kijk je of er mogelijkheden zijn tot het beperken van deze ziektes. Dit doe je op elk niveau: van moleculen tot menselijke populaties. Projecten en onderzoeksstages zijn deel van het studieprogramma, om zo al tijdens jouw studie ervaring op te doen.

In je eerste jaar

In het eerste jaar van de studie Biomedical Sciences verwerf je een brede basiskennis van biomedische wetenschappen. Daarnaast behandel je onderwerpen als moleculaire, cellulaire biologie en immunologie.

Toelatingseisen

In principe heb jij toegang tot de studie Biomedical Sciences met elk vwo profiel, mits jij de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie hebt gevolgd. Ook is een goede beheersing van de Engelse taal aan te raden.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing