Econometrie

Econometrie houdt zich bezig met wiskundige modellen van economische systemen, om zo verbanden te vinden en (te proberen) voorspellingen over de economie te doen. De studie is dus een combinatie van wiskunde en economie. Behalve macro-economie en informatica krijg je vakken als kansrekening, statistiek, algebra en tijdreeksanalyse. Je leert vanaf je eerste jaar omgaan met wiskundige software: programmeren is een belangrijk onderdeel van je studie.

In je eerste jaar

Je propedeuse richt zich vooral op basiskennis en inleidende vakken. Je leert verschillende statistieke methodes toepassen, omgaan met de bijbehorende software en je leert programmeren. Daarnaast is er veel aandacht voor wiskunde. Verder krijg je een inleiding macro-economie, bedrijfseconomie, financiering en actuariaat. Je leert daar verschillende economische modellen interpreteren en toe te passen.