Optometrie

Bij de studie Optometrie staan de ogen centraal. Je leert hoe je mensen een hulpmiddel aanmeet waarmee ze weer optimaal kunnen zien. Je verdiept je in oogdruk, kleurenzicht, gezichtsscherpte en gezichtsveld. Je leert ook over zaken die de oogfunctie beïnvloeden, zoals beeldschermen en verlichting. Je krijgt vakken als fysiologie, anatomie, optiek, glasbewerken en klinische optometrie. Je verdiept je in de wereld van brillen en lenzen, maar ook het ergonomische vakgebied krijgt aandacht. Je leert hoe je omgaat met cliënten en hoe bedrijfsvoering in zijn werk gaat. Je loopt stages in het werkveld en doet hiermee veel praktijkervaring op.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing