Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken

De studie Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) bereidt je voor op een functie in de gezondheidszorg, maar heeft tegelijkertijd veel raakvlakken met techniek. Het werkveld van de MBRT’er is erg breed. Je onderzoekt of behandelt het lichaam van patiënten door middel van straling, geluidsgolven of magnetisme. Je leert verschillende technieken toepassen zoals een röntgenscan, een bestraling of een echografie. Enerzijds onderzoek je patienten en stelt diagnoses aan de hand van bijvoorbeeld een röntgenscan, anderszijds behandel je een patient door bijvoorbeeld bestraling.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing