Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek

Tijdens de studie Lerarenopleiding 2e graad Pedagogiek leer je hoe je les kunt geven over pedagogiek. Je verdiept je in onderwerpen zoals ontwikkelingspsychologie, onderwijsmethoden en klassenmanagement. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden om effectief les te geven, individuele leerlingen te ondersteunen en om te gaan met verschillende onderwijssituaties.