Lerarenopleiding 2e graad Gezondheidszorg en Welzijn

Tijdens de studie Lerarenopleiding 2e graad Gezondheidszorg en Welzijn leer je lesgeven in het domein Gezondheidszorg en Welzijn op middelbare scholen. Je verdiept je in onderwerpen als gezondheid, voeding, en sociale zorg. Daarnaast ontwikkel vaardigheden op het gebied van lesgeven om kennis op een duidelijke en boeiende manier over te brengen aan leerlingen. De studie bereidt je voor op een carrière als leraar in het middelbaar onderwijs.