HBO - Rechten

De studie HBO - Rechten is een voorbereiding op de juridische beroepspraktijk. Je wordt opgeleid tot een juridisch expert die breed inzetbaar is in diverse beleids-, staf- of adviesfuncties. Dit kan zijn bij de overheid, maar ook in het bedrijfsleven. Tijdens de studie leer je om juridische vraagstukken te analyseren en vooral ook om oplossingen te vinden die in het belang zijn van de betrokken partijen. Je doet uiteraard juridische basiskennis op over verschillende rechtsgebieden, bestudeert rechterlijke uitspraken, leert contracten en processtukken opstellen en leert presenteren en pleiten. Daarnaast leer je vaardigheden op het gebied van samenwerken, ethiek en communicatie, zodat je goed met verschillende betrokkene om kunt gaan en kunt communiceren op een niveau dat de andere partij jou begrijpt. Denk daarbij aan het bespreken van juridische problemen met andere juristen, professionals uit andere werkgebieden maar ook met cliënten.