Media en informatie

De studie Media en informatie gaat over het vinden, ordenen en bewaren van informatie. Het gaat daarbij voornamelijk over bronnen uit de culturele sector. Denk daarbij aan digitaliseringsprojecten van bijvoorbeeld archieven, bibliotheken of musea en de online beschikbaarheid van wetenschappelijke tijdschriften. Naast dit soort digitale processen houd je je bezig met zaken als het vinden van de juiste informatie (retrieval), nieuwe media, informatierecht en de toekomst van de digitale ontwikkelingen. Je krijgt vakken over onder andere informatiebronnen, cultureel geheugen en informatietechnologie.

Je hebt interesse in de ontwikkelingen in de wereld van digitale informatie en het lijkt je leuk om bezig te zijn in de culturele sector. Je kunt Media en informatie studeren met een vwo-diploma, ongeacht het profiel, of een hbo-propedeuse.