Religiewetenschappen

In de studie Religiewetenschappen onderzoek je verschillende religies wereldwijd en hun invloeden op de samenleving. Binnen deze religies bestudeer je de geschiedenis, rituelen en gebruiken ervan. Ook duik je dieper in de rol van religie op culturele, sociale en politieke situaties. Op die manier leer je om een kritische houding aan te nemen in het beantwoorden van vraagstukken die gaan over religieuze onderwerpen.