Religiewetenschappen

Bij de studie Religiewetenschappen bestudeer je wereldgodsdiensten als het christendom, de islam en moderne godsdienstige bewegingen en onderzoek je de relaties tussen deze religies en sociale en culturele verschijnselen. Zo bestudeer je bijvoorbeeld vanuit je kennis van religies de kunstgeschiedenis en vergelijk je verschillende religieuze boeken.

In je eerste jaar

Het eerste jaar is een breed basisjaar waarin je kennis maakt met verschillende religies, zoals het jodendom, het christendom, de islam, hindoeïsme en boeddhisme, en hun gebruiken. Ook volg je algemene vakken als godsdienstpsychologie, sociologie en filosofie. Het aanbod en de inhoud van de opleiding kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Toelatingseisen

Met elk vwo schoolprofiel word je toegelaten tot de studie Religiewetenschappen. Je hoeft zelf niet godsdienstig te zijn om Religiewetenschappen te studeren. Wel is het belangrijk dat je interesse hebt voor culturen en religies.