Theologie

Binnen de studie Theologie bestudeer je verschillende religies en de wetenschappelijke kijk hierop. Dit doe je voornamelijk vanuit het christendom als invalshoek, maar er is ook aandacht voor overtuigingen vanuit het jodendom en de islam. Je duikt dieper in de geschiedenis, filosofie en sociologie van deze religies. Ook bestudeer je religieuze teksten en andere historische bronnen. Zo leer je over de invloeden hiervan op de wereld van nu.