Een psycholoog adviseert, helpt en begeleidt mensen die geestelijk ergens mee worstelen. Door te praten met de cliënt probeert de psycholoog te ontdekken wat precies het probleem is en stelt vervolgens een behandelplan op. Tijdens enkele sessies kijkt een psycholoog onder andere naar de beleving van gebeurtenissen, emoties en karaktereigenschappen. Een psycholoog kan ook in teamverband samenwerken met artsen en andere therapeuten. Als psycholoog kan je je specialiseren in een bepaalde richting, bijvoorbeeld kinderpsychologie. Je kunt ook werken in een bedrijf waarbij je het personeel ondersteunt en adviseert.
Een psycholoog krijgt cliënten die bijvoorbeeld een trauma hebben, depressief zijn, relatieproblemen hebben of anorexia hebben. Ieder mens is verschillend en vraagt om een eigen behandeling. Een psycholoog kijkt welke gebeurtenissen er hebben plaatsgevonden in iemands leven en welke gevoelens opspelen bij herinnering aan deze gebeurtenissen. Een psycholoog helpt de cliënt om zijn of haar beleving onder woorden te brengen en de gebeurtenissen te verwerken. Het is belangrijk dat een psycholoog zich inleeft in de cliënt zodat de cliënt ook begrepen wordt wanneer hij of zij het moeilijk vindt om iets onder woorden te brengen. Een psycholoog houdt ook dossiers bij waarin hij elk gesprek (sessie) met een cliënt vastlegt. Deze dossiers zijn erg belangrijk om het verloop van het proces in beeld te krijgen. Als je psycholoog wilt worden moet je de (wo) studie Psychologie volgen.

Psycholoog