Een rechercheur is een politieambtenaar die in teamverband probeert verschillende misdaden op te lossen. Als er een misdrijf is gepleegd wordt er binnen de politie een team opgestart. In dit team kunnen verschillende rechercheurs zitten. Een rechercheur kan een specialist zijn op een bepaald gebied (familierechercheur) maar kan ook aan verschillende zaken werken. Een rechercheur analyseert data en onderhoudt contacten met verschillende mensen binnen en buiten de politieorganisatie. Een rechercheur probeert aan de hand van de verschillende bewijzen en aanwijzingen een dader te vinden. Hij kan een verdachte verhoren en eventueel opsluiten. Een rechercheur kan ook werkzaamheden verrichten zonder dat er iets is gebeurt, bijvoorbeeld als er een tip binnenkomt. Als er iemand vermist wordt is het onder bepaalde omstandigheden ook mogelijk dat er een rechercheteam samengesteld wordt. Een rechercheur heeft contact met slachtoffers, familie van slachtoffers, getuigen, verdachten, daders maar allerlei mensen binnen de politieorganisatie, zoals agenten en collega’s van de forensische opsporing.

Als je rechercheur wilt worden moet je eerst gewoon agent zijn geweest. Door je leidinggevenden wordt bepaald of je geschikt bent om rechercheur te worden.

Rechercheur