drs P.V.C.E. van de Walle

Gesprek directeur & Paul van Liempt (BNR)

Hieronder volgt een uitgebreid interview met drs P.V.C.E. van de Walle, directeur van de school. Hij geeft sinds 1998 leiding aan de school.

Wilt u zich voorstellen aan de lezers?

Ja hoor. Mijn naam is Van de Walle. Ik ben directeur van EuroCollege Hogeschool. Ik heb internationale betrekkingen gestudeerd in Utrecht en onderwijsmanagement aan de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) in Amsterdam. Mijn carrière ben ik begonnen aan de universiteit van Utrecht als junior docent. In de periode 1986 t/m 1993 heb ik gewerkt bij het Luzac College als studiebegeleider, conrector en rector.

Tot eind jaren ´90 ben ik als manager actief geweest binnen verschillende dienstverlenende bedrijven (o.a. CEMSTO/ABILIS). In alles wat ik heb gedaan bleek steeds dat het particuliere onderwijs bleef trekken. In feite zit het in mijn genen. Ik ben zelf namelijk opgegroeid op een studie-internaat, Dalstyn. Daar heb ik gezien hoe kleine groepen tot prestaties gestimuleerd kunnen worden. Het werk op een particuliere school is meeslepend, uitdagend, hectisch en veeleisend. Werkdagen van 13 uren per dag of meer zijn geen uitzondering.

Bent u een workaholic? Werkdagen van 13 uur worden door veel mensen niet echt als aantrekkelijk gezien.

(Na een korte stilte) Ja, ik ben een workaholic... Ik ben iemand die altijd 100% ergens voor gaat. Deze opvatting wordt overigens door het management team gedeeld. Dat is niet de enige reden waarom wij hard werken. EuroCollege is een way of life. Onze verantwoordelijkheid is enorm. Vergeet niet dat ouders hun zoon en/of dochter aan ons toevertrouwen. Wij nemen dat heel serieus. Natuurlijk combineren wij ons werk met aangename zaken. Ik hou van een hapje en een wijntje. Ons stamrestaurant, Old Dutch, is 5 minuten lopen en Melief Bender, onze kroeg, slechts 3 minuten. De bevrediging in dit werk is groot Je werkt met jonge mensen. Deze mensen brengen wij verder, leiden wij op en studeren bij ons af en vinden een baan. Groots is dat. In al het werk dat ik gedaan heb, ben ik geen mooier resultaat tegen gekomen dan een student die is afgestudeerd.

Hoe lang bestaat EuroCollege eigenlijk?

Al een tijdje. De geschiedenis van EuroCollege gaat terug tot 1949. Toen is de naam voor het eerst geregistreerd. Volgens anderen gaat de geschiedenis terug tot 1918. Hoewel de school verschillende eigenaren en vormen heeft gekend is het één van de oudste particuliere scholen van Nederland.

Waar staat EuroCollege voor?

Wij staan voor hoogwaardig, kleinschalig en praktijk gericht particulier beroepsonderwijs.De praktijk is real life, onze aanpak en cultuur bedrijfsmatig. Onze afgestudeerden weten van aanpakken, zeuren niet, kijken niet op het klokje en weten wat verantwoordelijkheid dragen is. Bovendien zijn onze studenten representatief en hoffelijk. Waar vind je dat nog in Nederland? Als school willen wij tot de beste behoren! Voor ons telt dat studenten zich veilig bij ons voelen en het naar hun zin hebben. Wij vragen veel inzet van onze studenten.

Studeren aan EuroCollege vereist wel volharding en motivatie. Wanneer studenten leren inzien dat hard werken hand in hand kan gaan met plezier, geeft hen dat een enorme drive. 'Learning by doing' vormt de rode draad binnen al onze opleidingen. Studenten hebben er niets aan wanneer ze alleen maar uit boekjes leren. Het gaat ook om ervaring. Die laten we hen heel intensief opdoen. Uiteraard ervaring, nadat er voldoende kennis is opgedaan. Bij ons telt zowel de theorie als de praktijk.

Kleinschalig & bijzonder

De kleinschaligheid maakt het mogelijk om voor de studenten aansprekende en uitdagende projecten binnen te halen. Real life ervaring op doen tijdens bijvoorbeeld het ABN-AMRO tennistoernooi of tijdenshet CHIO. Als opleider willen wij ook uniek zijn. De bachelor opleiding Hospitality & Evenementen Management® wordt in Nederland alleen bij ons gegeven. In feite zijn wij de enige evenementenopleider in Nederland. Het is leuk om te zien dat verschillende scholen in Nederland ons proberen te kopiëren. Ik beschouw dat als een compliment.

Er is zelfs een school die ons zo heeft gevolgd dat ze nu een hotelopleiding als eventopleiding aanprijzen. Heel bijzonder. Een ander instituut heeft weer het Learning by Doing® principe van EuroCollege overgenomen, zonder te beseffen wat dat inhoudt. De opleiding International Hotel & Hospitality Management® biedt de student mogelijkheid om overal ter wereld stage te lopen. Bovendien heeft de opleiding een zeer sterk management gehalte. De Mbo opleiding Evenementen & Hotelmanagement® is een opleiding op niveau 4 plus.

Dat betekent dat onze studenten extra bagage meekrijgen. Het valt op dat onze oud mbo-studenten aangeven dat de aansluiting met het Hbo-onderwijs goed is. De grootste kracht van kleinschaligheid is uiteindelijk dat je individuele studenten persoonlijk kunt aanspreken en coachen. In feite is EuroCollege zo bijzonder omdat we over een uitgesproken concept beschikken, wij geen concessies doen aan dat principe en enorm inzetten op zelfdiscipline als sleutel tot succes.

Gezien de massale aanloop op de open avonden en de groei zou het logisch zijn dat de school meerdere vestigingen gaat openen. Bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht.

Wij discussieren hier regelmatig over. Ieder jaar worden vele duizenden brochures aangevraagd. Op de open avonden loopt het storm. We hebben afgelopen jaar zelfs een wachtlijstje gehanteerd. Belangstelling is er. Wij zijn niet principieel tegen uitbreiden. Wij zijn wel van mening dat je dit heel voorzichtig en conservatief moet doen. Een school is geen Mc Donaldvestiging. Als wij uitbreiden zullen wij dat thematisch doen, zodat wij vanuit een sterke focus kunnen blijven werken.

Wat vindt u van de huidige tendens dat scholen steeds groter willen worden?

Wij willen een alternatief bieden voor het anonieme grootschalige onderwijs. In de tijd dat ik studeerde telde een school hooguit 1100 studenten. Dat vond ik toen al veel. Ik heb zelf altijd op scholen gezeten die minder dan 300 deelnemers kenden. Tegenwoordig zijn scholen met 20.000 studenten geen uitzondering meer. Deze grote scholen zijn ontstaan vanuit de idee dat grootschaligheid kostenbesparing en efficiency opleveren.

Iedere intelligente buitenstaander weet natuurlijk dat grote scholen alleen maar kunnen functioneren, wanneer je aan de poort selecteert, ergo alleen die studenten binnenhaalt die sterk genoeg zijn. Harvard University telt ook zo'n 20.000 studenten. Het verschil is wel dat een opleiding daar ca. $ 30.000 per jaar kost. Top docenten lopen daar rond.Tevens selecteert zij alleen de beste studenten. Harvard besteedt dus weinig tijd aan studenten die extra aandacht willen. Haar studenten zijn namelijk zelfvoorzienend.

Het Nederlandse model is anders. Iedereen wordt toegelaten - ongeacht niveau, handicap of motivatie - en tegen minimale kosten wordt onderwijs aangeboden. Dat werkt dus niet. Dat moge duidelijk zijn. Het ministerie van OC&W zelf maakt zich ook al zorgen over de doorgeschoten schaalvergroting. De Algemene Reken Kamer stelt dat dergelijke scholen niet meer innovatief zijn. Inmiddels zit de politiek opgezadeld met grootschalige scholen die geleid worden door machtige besturen. Veranderen wordt moeilijk. Deze besturen zullen hun invloed en de daarbij komende emolumenten niet zonder slag of stoot prijsgeven. Als belasting betaler kijk ik daar zeer kritisch naar. Als vader van drie kinderen maak ik me grote zorgen over de kwaliteit van dat onderwijs.

In landen als de VS, Engeland en India heeft het particuliere onderwijs een veel steviger positie dan in Nederland. Alleen in de VS gaan al meer dan 5 miljoen kinderen per jaar naar het particulier onderwijs. Blijft Nederland achter?

De laatste jaren groeit het particuliere onderwijs in Nederland. Vooral in de Randstad. Het Luzac College blijft maar groeien. Voor het eerst in 5 jaar zijn er ook nieuwe aanbieders. Studenten, scholieren en ouders zijn op zoek naar kleinschalige, veilige kwaliteitsscholen. Toch loopt Nederland nog achter in vergelijking met de door u genoemde landen. Dat is niet vreemd. In Nederland bestaat heel sterk de idee dat onderwijs niet teveel mag kosten.

Buiten Nederland hebben studenten en ouders al ontdekt dat goed onderwijs geld kost. Een Indiër, Amerikaan of Brit is bereid om een goede studie te zien als een economische investering. Daar is overigens wel een kentering in opgetreden. Zelfs de overheid stimuleert studenten om naar particuliere scholen te gaan. Hbo-studenten kunnen een dikke 7000 euro per jaar lenen als bijdrage in de tuition fee. Dat werkt drempel verlagend. Steeds meer studenten zien in dat goed onderwijs geld kost. Ze zijn bereid om in zichzelf te investeren.

Waaraan moet volgens u een EuroCollege student voldoen om succesvol in de wereld van hotels, business en evenementen te zijn?

Heel simpel. Hij of zij moet een doel hebben en bereid zijn te doen! Niet afwachten. Bereid zijn om te incasseren. Wij houden de studenten voor om te bikkelen. Succes, of het nu in de sport of in het bedrijfsleven is kent één oorsprong: doelgerichte en vasthoudende actie. Het spreekt voor zich dat binnen de dienstverlenende beroepen ook eisen gesteld worden aan dienstbaarheid en service.

Wat zijn uw hobbies?

(Van de Walle schiet in de lach) De school. In de spaarzame tijd die ik over heb leef ik mij uit in drie passies: Curaçao, Aziatisch koken, muziek en internationale politiek. In de praktijk komt het erop neer dat ik de meeste tijd die ik naast mijn werk over heb naar mijn kinderen gaat.

Van welke muziek houdt u?

Ik ben van 1959, dus uit de Rocktijd. Ik vind Johnny Hallyday erg goed. Daarnaast ben ik ook fan van Golden Earring, Metallica en Within Temptation. Bombastische opera kan mij ook bekoren. Aan de andere kant word ik nog steeds ontroerd door Marlene Dietrich.

drs P.V.C.E. van de Walle