Humanistiek is een wetenschappelijke benadering die filosofie, sociologie, psychologie en geschiedenis combineert. De Universiteit voor Humanistiek wil met haar onderwijs en onderzoek een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, sociale en inclusieve samenleving. De universiteit bevindt zich in de historische binnenstad van Utrecht en telt ongeveer 650 studenten.

Jaarlijks starten zo’n 100 bachelor studenten bij de UvH. Veel studenten kiezen voor de UvH vanwege het kleinschalige en persoonlijke karakter. In de Nationale Studenten Enquête behaalt de UvH al jaren een waardering ruim boven het landelijke gemiddelde. Naast de bachelor Humanistiek zijn er drie master opleidingen.

Bij de UvH leer je morele en maatschappelijke vraagstukken te doorgronden. Kenmerkend voor het onderwijs is de aandacht voor de toepassing in de praktijk en de professionele ontwikkeling van studenten. Zo doe je tijdens je studie onderzoek bij maatschappelijke organisaties en zijn er regelmatig gastdocenten.