Doret de Ruyter

Beste aankomende bachelorstudent,

Aan de Universiteit van Humanistiek heb je drie jaar de tijd om je te verdiepen in hoe mensen hun leven zin geven, hoe zij met elkaar samenleven en hoe ze met beide kunnen worstelen. Ook maak je kennis met ideeën uit onder andere de filosofie, sociologie en psychologie over de manieren waarop mensen een goed leven kunnen leiden en wat het betekent om een rechtvaardige en zorgzame samenleving te zijn, waarin alle mensen kunnen floreren. Tijdens colleges en werkgroepen word je uitgedaagd om daarover zelf na te denken.

De bachelor Humanistiek is niet alleen een theoretische studie over mensen en samenleven. Je denkt ook na over jezelf en je eigen waarden, want om de ander te kunnen begrijpen moet je eerst jezelf leren kennen. Daarom volg je ook practicumvakken zoals reflecteren, groepsdynamica en gespreksvaardigheden. Deze vaardigheden komen je niet alleen van pas bij je toekomstige werk maar ook in je dagelijkse leven.

Ik hoop je in het nieuwe studiejaar bij de Universiteit voor Humanistiek te begroeten. Wij doen ons best om jou en je medestudenten een verrijkende en veelzijdige studietijd te geven.

Met hartelijke groet,

Doret de Ruyter
Directeur Onderwijs

P.S. Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met onze studieadviseur of chat met een van onze studentambassadeurs.

Doret de Ruyter

Overige testimonials bij Universiteit voor Humanistiek

Line de Bruijn

"Kinderen kunnen geweldig goed filosoferen"

Floris Steenbreker

"De studie Humanistiek is wat ik adem"

Joop van Wijnen

"De universiteit is een proeftuin "

Hannan van Rooij

"De studie heeft mijn kennishonger aangewakkerd"

Tobias Gnimavo

"Burgerschap is een hot topic"

Eva Grosfeld

"Mijn lessen gaan over de weerbarstige praktijk van het gezag"

Merlijn Koch

"Aandacht voor de ander is mijn rode draad"