Hannan van Rooij

Mijn afstudeerscriptie van de bachelor Verpleegkunde ging over ethiek. Mijn begeleider wees me op de master Zorgethiek en Beleid, en die leek me een mooie aanvulling op mijn bachelorstudie. Ik kon de premaster al tijdens mijn bachelor doen, en daarna ben ik gelijk doorgestroomd naar de master. Aanvankelijk verwachtte ik dat de master vooral filosofisch zou zijn, maar al snel ben ik erachter gekomen dat er veel meer aan bod komt dan alleen theorie. Aan de ene kant is de master heel praktisch en daarmee bruikbaar in de beroepspraktijk als verpleegkundige. Aan de andere kant heeft de studie mijn denken verbreed, bijvoorbeeld over complexe ethische dilemma’s uit de zorgpraktijk. Heel verrijkend vind ik ook de politieke dimensie die bij de studie hoort. We behandelen bijvoorbeeld vragen over de inrichting van de samenleving of het bestuurlijk systeem. Veel verschillende onderdelen komen aan bod, steeds met betrekking op zorg. Daarmee is Zorgethiek en Beleid een brede master, die ethische, filosofische en maatschappelijke perspectieven met elkaar verbindt. Het jaar aan de Universiteit voor Humanistiek heeft mijn kennishonger aangewakkerd. Hierna wil ik mijn blik nog verder verbreden met een tweede master, Religiewetenschappen.

Hannan van Rooij

Overige testimonials bij Universiteit voor Humanistiek

Line de Bruijn

"Kinderen kunnen geweldig goed filosoferen"

Doret de Ruyter

"Wij doen ons best om studenten een verrijkende en veelzijdige studietijd te geven."

Floris Steenbreker

"De studie Humanistiek is wat ik adem"

Joop van Wijnen

"De universiteit is een proeftuin "

Tobias Gnimavo

"Burgerschap is een hot topic"

Eva Grosfeld

"Mijn lessen gaan over de weerbarstige praktijk van het gezag"

Merlijn Koch

"Aandacht voor de ander is mijn rode draad"