Tobias Gnimavo

Voordat ik aan de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven begon, werkte ik drie jaar bij Reclassering Nederland. Als medewerker werkstraffen was ik de contactpersoon van mensen die veroordeeld zijn tot het uitvoeren van een werkstraf. Ik organiseerde hun straffen en zorgde ervoor dat ze die uitvoerden.

In mijn werk liep ik steeds vaker rond met ethische vragen. Waarom doen we dingen op deze manier? Ik sprak vaak met mensen die vooral behoefte hadden aan zorg en een goed gesprek, terwijl ik tegenover hen zat om hun werkstraf af te ronden. Dat gaf me een machteloos gevoel.

Op een dag raakte ik in gesprek met een geestelijk verzorger die in de gevangenis werkt. Zij had de driejarige master Humanistiek gevolgd en wat ze daarover vertelde, sprak me erg aan. De principes en idealen die zij uitdraagt in haar werk - het welzijn van de mens en de samenleving - staan ook dicht bij mij. Uiteindelijk koos ik voor de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven, omdat deze master aansluit bij mijn behoefte om me met bredere thematiek en beleidsmatige vraagstukken bezig te houden.

Voor het vak Democratisch Burgerschap moesten we vier beleidsstukken schrijven. Vanwege mijn werkervaring wilde ik aan de slag met beleid rondom reclasseringswerk en strafrecht. Ik vond het leuk dat ik de kwesties waar ik in mijn werk tegenaan liep, nu als oefening kon gebruiken in opdrachten.

In deze master leer ik dat ik zelf in staat ben om dingen te veranderen, en hoe ik dat aanpak. Ik word gestimuleerd om op te komen voor de mensen die dat nodig hebben. We zijn als mensen samen verantwoordelijk om zorg te dragen voor elkaar, maar we hebben ook de vrijheid om onszelf te zijn en ons bewust te zijn van onderlinge verschillen. Tijdens de opleiding ga je dat als kracht zien.

Intussen heb ik mijn studie bijna afgerond. Nu oriënteer ik me op wat ik hierna wil doen. Met mijn hbo-diploma was de keuze beperkt, mijn cv sluit nu veel beter aan bij allerlei vacatures. Opeens heb ik veel verschillende opties. Burgerschap is blijkbaar een hot topic.

Tobias Gnimavo

Overige testimonials bij Universiteit voor Humanistiek

Line de Bruijn

"Kinderen kunnen geweldig goed filosoferen"

Doret de Ruyter

"Wij doen ons best om studenten een verrijkende en veelzijdige studietijd te geven."

Floris Steenbreker

"De studie Humanistiek is wat ik adem"

Joop van Wijnen

"De universiteit is een proeftuin "

Hannan van Rooij

"De studie heeft mijn kennishonger aangewakkerd"

Eva Grosfeld

"Mijn lessen gaan over de weerbarstige praktijk van het gezag"

Merlijn Koch

"Aandacht voor de ander is mijn rode draad"