De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen is een onderwijs,- en onderzoeksinstituut op het gebied van de verloskunde (midwifery). Zij leidt studenten op tot verloskundige en verricht onderzoek op het gebied van Verloskundige Wetenschap. AVAG is een samenwerkingsinstituut tussen Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc. De verloskunde opleiding is een hbo-bachelor. Het wetenschappelijke onderzoek is onderdeel van Amsterdam UMC.