Over deze onderwijsinstelling

Academie Verloskunde is een onderwijs,- en onderzoeksinstituut op het gebied van de Verloskunde (midwifery). Zij leidt studenten op tot verloskundige en verricht onderzoek op het gebied van Midwifery Science. (AVAG) is een samenwerkingsinstituut tussen Hogeschool Inholland en VU medisch centrum (VUmc). De verloskunde opleiding is een hbo bachelor. Het onderzoek is wetenschappelijk en onderdeel van VUmc.