De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen is een onderwijs,- en onderzoeksinstituut op het gebied van de verloskunde (midwifery). Zij leidt studenten op tot verloskundige en verricht onderzoek op het gebied van Verloskundige Wetenschap. AVAG is een dochterstichting van Hogeschool Inholland en werkt nauw samen met Amsterdam UMC en UMCG. De verloskunde opleiding is een hbo-bachelor. Het wetenschappelijke onderzoek is onderdeel van Amsterdam UMC en UMCG.