28 mei 2020

Online proefcollege Zorgethiek en beleid
Universiteit voor Humanistiek

 • Inschrijven verplicht
 • Voltijd
  Deeltijd
  Duaal
 • Oriënteren
  Verdiepen
  Verkennen
  Beslissen

Om je goed te oriënteren op de studie kun je naast een open dag een of meer oriëntatiecolleges bijwonen. In een groep van minimaal tien personen krijg je studievoorlichting door de studieadviseur van de UvH en geeft een van onze docenten een college.

Dit proefcollege voor de master Zorgethiek en Beleid wordt gegeven door dr. Alistair Niemeijer, universitair docent Zorgethiek. Alistair Niemeijer heeft specifieke aandacht voor en affiniteit met de zorgpraktijk van langdurige/chronische beperking en de interactie tussen technologie en waarden in zorgpraktijken. Daarbij maakt Alistair veelvuldig gebruik van kwalitatieve methoden als (auto-/duo-/institutionele) etnografie, fenomenologie en actieonderzoek.

Programma

 • 15.30 – 15.45 uur: Voorlichting door studieadviseur Inge-Marlies Bulsink en Alistair Niemeijer

 • 15.45 – 17.15 uur: Proefcollege door Alistair Niemeijer

Meld je aan

Klik hier om je voor de open dag aan te melden

Meer informatie

Lees meer over deze voorlichtingsactiviteit op de site van Universiteit voor Humanistiek.

Adres(sen)
Naar de open dagen van Universiteit voor Humanistiek
Bekijk de opleidingen van Universiteit voor Humanistiek