Wo
Voltijd
36 maanden

Wil jij weten waar je welk type huizen moet bouwen om de huizencrisis op te lossen? Ben jij benieuwd hoe en waarom de impact van klimaatverandering varieert per regio? Durf jij kritische vragen te stellen over hoe verschillende plekken zich ontwikkelen en wil jij helpen om een betere wereld te maken? Dan is Human Geography and Planning de juiste keuze voor jou!

Tijdens deze opleiding bestudeer je de geografische context van de maatschappij. Je leert hoe en waarom steden en regio’s zich verschillend ontwikkelen en waar en wanneer deze ontwikkelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld, waarom profiteren sommige regio’s meer van globalisatie dan anderen? Of, wat zijn de gevolgen van bevolkingsafname in krimpregio’s? En hoe kun je met verschillende organisaties samenwerken om geschikte woongebieden te plannen en te bouwen?

Bij Human Geography and Planning leer je zulke vragen te beantwoorden en deze kennis te gebruiken voor het ontwikkelen van leefbare plekken voor vandaag én voor in de toekomst. Het programma behandelt een breed scala onderwerpen, zoals stedelijke ontwikkeling, globalisatie en arbeidsmarkten, migratie, en stedelijke en regionale planologie. Geografen en planologen combineren deze onderwerpen met een ruimtelijk perspectief om de wereld waarin we leven een betere plek te maken; ‘making places better together’.

Tijdens het eerste jaar leer je academische vaardigheden en krijg je een introductie in verschillende thema’s binnen sociale geografie en planologie. Tijdens het tweede jaar verdiep je je in kennis over ruimtelijke ontwikkelingen en verbeter je je vaardigheden om ruimtelijke vragen te beantwoorden. In het derde jaar kan je je specialiseren door keuzevakken te volgen, je blik verruimen tijdens een minor of stage, of je horizon verbreden door in het buitenland te studeren. Tot slot rond je de opleiding af met een bachelorscriptie. Hierin combineer je jouw kennis en vaardigheden om een sociaal geograaf of planoloog te worden die klaar is om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld om je heen.

Wil je meer weten? Lees hier meer over de opleiding of vraag een brochure aan!