Geografie, planologie en milieu

De bachelorstudie Geografie, Planologie en Milieu bestudeert het gedrag van de mens in relatie tot zijn omgeving en de kwaliteit daarvan. Je bestudeert de oorzaken en gevolgen van veranderingen in de omgeving en hoe bedrijven en organisaties hiermee omgaan. Je krijgt hierbij vakken die te maken hebben met economie en managementwetenschappen maar ook vakken over stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke transformaties. Geografie, Planologie en Milieu is dus een vrij brede studie. Het eerste jaar van de studie is gemeenschappelijk en hierna kun je een specialisatie kiezen: geografie, planologie of milieuwetenschappen.