European Public Health

European Public Health is een internationaal georiënteerde studie die de organisatie van de Europese gezondheidszorg volledig in kaart brengt. Tijdens deze Engelstalige studie houd je je bezig met het ontdekken van verbanden en ontwikkelingen in de organisatie van en het beleid rond gezondheid en zorg in Europa. Je richt je daarbij op de bezigheden van individuen, zorgaanbieders, zorgverzekeringen en overheden. Je krijgt vakken als health systems in Europe en mother and child care. Thema’s als grensoverschrijdende zorg en Europese regelgeving staan centraal.

Een vwo-diploma leidt, ongeacht het profiel, tot toelating tot deze studie. Omdat Engels de voertaal is, is het wel belangrijk dat je kennis van het Engels goed is.