Ad Omgevingskunde

De studie Omgevingskunde is gericht op het toezicht houden op de naleving van milieuwetgeving. Je houdt je onder andere bezig met milieutoezicht, bouwtoezicht, kapvergunningen en natuurtoezicht. Dit soort zaken zijn ondergebracht in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) die de omgevingsvergunning regelt. Je besteedt veel tijd aan je begrip van en kennis over deze wet, zodat je goed op de hoogte bent. Zo kun je na twee jaar aan de slag als toezichthouder of handhaver. Je hebt dan een Associate degree, wat tussen mbo en hbo in zit.