Aarde en Economie

Tijdens de studie Aarde en economie worden aardwetenschappen en economie samengebracht. Het doel van de studie is dat je leert om verantwoorde beslissingen te nemen over leefruimte en aardse hulpbronnen. Allerlei vraagstukken over ruimtelijk beleid vragen om een benadering die uitgaat van kennis over bijvoorbeeld grond, water en klimaatverandering. Je leert bijvoorbeeld waar rekening mee gehouden dient te worden bij het verbreden van een kanaal of de aanleg van een fietstunnel. Je volgt vakken over onder andere geologie en milieueconomie. Daarnaast krijg je een aantal basisvakken over wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Als je geïnteresseerd bent in aardrijkskunde en goed bent in wiskunde en economie, kan dit een studie voor jou zijn. Je kunt deze studie volgen met elk vwo-profiel. Met het profiel Cultuur en maatschappij dien je wel wiskunde A gevolgd te hebben.