Sportkunde

Tijdens de hbo studie Sportkunde leer je alles over het effect van sportactiviteiten en bewegen op het menselijk lichaam. Daarnaast kijk je naar sportactiviteiten en naar de wensen van verschillende doelgroepen. Je wordt opgeleid om je zowel beleidsmatig als uitvoerend bezig te houden met sportactiviteiten. Je leert tijdens de studie hoe je sportprojecten en –programma’s ontwerpt, organiseert en uitvoert. Ook houd je je bezig met het analyseren, ontwikkelen, voorbereiden en implementeren van sportbeleid. Tijdens de studie ben je niet alleen bezig met sporttheorie maar doe je zelf ook veel aan sport.

Je wordt met elk havo of vwo eindexamenprofiel toegelaten tot de hbo studie Sportkunde, maar op de middelbare school was lichamelijke opvoeding zeker je favoriete vak. Tijdens de studie zelf krijg je te maken met vakken als anatomie en fysiologie maar ook met bijvoorbeeld sportmanagement en communicatie. Tijdens de studie doe je verschillende projecten en stages om de sportwereld van binnenuit te leren kennen.

Let op: voor sommige opleidingen geldt numerus fixus
Voor deze studie is decentrale selectie van toepassing